Superposición del sitio

CONTACTO

SARGANTANA Circ Inclusiu

[+34] 606 069 361
info@sargantanacirc.com

  Subvenciona AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL 2022:

  • Assoc. Sargantana Circ Inclusiu (Ajudes al Desenvolupament de Projectes de Participació Ciutadana «SARGANTANA PARTICIPATIVA 2022»): 2.000,00 €

  Projectes subvencionats per l’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA / ACCIÓ CULTURAL 2022:

  • César García (Ajudes a producció escènica «Espill»): 4.859,58 €
  • Assoc. Sargantana Circ Inclusiu (Ajudes a Residències «Quan els cecs fan malabars»): 5.000,00 €
  • Assoc. Sargantana Circ Inclusiu (Ajudes a Festivals «X Festival Valencirc»): 10.694,16 €
  • Assoc. Sargantana Circ Inclusiu (Ajudes a projectes d’Especial Interès «Sargantana Inclusiva»): 8.344,62 €

  Projectes subvencionats per l’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA 2022:

  • César García (Ajudes bienals a companyies): 126.052,97 €
  • Associació Sargantana Circ Inclusiu (Ajudes a Entitats sense ànim de lucre): 18.427,21 €
  • Associació Sargantana Circ Inclusiu (Ajudes a Festivals i Mostres): 26.160,04 €

  Projectes subvencionats per la DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 2020-2021-2022:

  • Associació La Finestra Nou Circ (Delegació de Diversitat: Ajudes nominatives al desenvolupament de programes en matèria d’Igualtat de tracte i no discriminació 2020, projecte «GIRA INCLUSIVA»): 598,62 €
  • Associació La Finestra Nou Circ (Área de Cultura: Ajudes a Entitats Culturals /Festivals 2021): 4.738,92 €
  • Associació Sargantana Circ Inclusiu (Área de Cultura: Ajudes a Entitats Culturals /Festivals 2022): 7.616,49 €