Superposición del sitio

TRANSPARENCIA

Associació La Finestra Nou Circ 2021

–  ERASMUS+

– INAEM, Ayudas a Festivales

– GVA, Institut Valencià de Cultura, Festivals

– GVA, Institut Valencià de Cultura, Associacions

– Ajuntament de València, Acció Cultural Producció

– Ajuntament de València, Acció Cultural Festivals

 Ajuntament de València, Acció Cultural Especial Interés

 

49.750,00 €

6.000,00 €

29.378,00 €

16.000,00 €

3.660,70 €

11.175,47 €

6.725,22 €

César García 2021

– INAEM, Ayudas a Gira de Circo

– GVA, Institut Valencià de Cultura, Producció Escènica

– GVA, Institut Valencià de Cultura, Gira de circ

– Ajuntament de València, Acció Cultural Producció («Espill», en producció)

9.000,00 €

6.800,00 €

37.000,00 €

3.301,81 €